cropped-voorkant.png

Voor schooljaar 2018-2019 geldt een wachtlijst/aanname stop. 

Zij-instroomleerlingen

We hanteren, m.b.t. het plaatsen van zij-instroomleerlingen de volgende criteria:

  • Tussentijds instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan gedurende dit schooljaar in principe niet plaatsvinden
  • tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing naar de binnenstad kan eventueel plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep

We verzoeken ouders zich tijdig (uiterlijk 6 maanden voor de 4e verjaardag van uw kind) in te schrijven.

Wij hebben deze maatregelen in samenspraak met het College van Bestuur van Stichting Opmaat moeten nemen vanwege gebrek aan ruimte.