Kindercampus

voorkant

 

 

 

 

 

 

In januari 2011 is Kindercampus De Vuurvogel van start gegaan. Het bestaande onderwijsteam van basisschool De Vuurvogel heeft toen samen met een nieuw, enthousiast opvangteam van Kinderstad het prachtige pand betrokken.

Wij bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak.

Kindercampus De Vuurvogel bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang. Er is een nauwe samenwerking tussen alle onderdelen van de campus; we zijn één team met één visie!