Ouderraad

De Ouderraad is een groep ouders die in samenwerking met het team allerlei feesten en activiteiten organiseert. Een actieve, krachtige OR betekent voor de kinderen en de ouders een school waar veel activiteiten plaatsvinden en waar vaak iets te doen is.

De belangrijkste taken van de Ouderraad zijn:

  • het mede organiseren van feesten, ouderavonden en activiteiten
  • het maken van een begroting van de vrijwillige bijdrage en het zorgen voor een verantwoordelijke verdeling van de jaarlijkse uitgaven

De Ouderraad zorgt in samenwerking met het team voor de activiteiten en organisatie rondom Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, het kinderfeest en andere activiteiten. Zo zorgt de OR ervoor dat de school wordt versierd voor een bepaald thema, dat de Goedheiligman een schoencadeautje met wat lekkers voor alle leerlingen heeft en een mooi klassencadeau, dat het team de nodige ondersteuning krijgt bij de diverse feesten die zij willen organiseren.

Verder is de Ouderraad betrokken bij de avondvierdaagse en de sporttoernooien. Bij deze evenementen worden de kinderen voorzien van wat drinken en iets lekkers.

Bij bijzondere gelegenheden, zoals een huwelijk of de geboorte van een kindje van een van de teamleden, zorgt de OR voor een cadeau.

Tevens zorgt de OR voor de inning van de ouderbijdrage. Hiervoor maken zij een begroting en een jaarverslag. Tijdens de 2e groepsinformatieavond (in januari) worden beiden toegelicht aan alle aanwezige ouders.

Bent u, na dit te hebben gelezen, enthousiast geworden en wilt u de OR komen versterken? De OR kan uw hulp zeker nog gebruiken. U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij een van de leden.

Ouderbijdrage

Om alle activiteiten te kunnen organiseren heeft de OR een financiële bijdrage van de ouders nodig. Deze, vrijwillige, bijdrage is € 15, – . U ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar een brief van de penningmeester. Ouders die de activiteiten van de OR financieel extra willen steunen kunnen uiteraard ook meer dan de aangegeven €15, – overmaken! De bijdrage kan ook contant betaald worden bij de directeur.

Het kan voorkomen dat het financieel lastig is om de ouderbijdrage te betalen. In dat geval kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld (013-5451656) of een beroep doen op de Bijzondere Bijstand van de gemeente (013-5428811). Desgewenst kan iemand van de OR hierbij ondersteuning verlenen. 

Contact OR
Als u contact wilt leggen met de OR dan kan dat via het e-mailadres obs.de.vuurvogel_or@opmaat-scholen.nl