Aanmelden

Wanneer je je kind op De Vuurvogel wilt aanmelden kun je allereerst een afspraak maken voor een rondleiding op onze Campus. Je kunt hiervoor een mailtje sturen naar het contactadres of telefonisch contact opnemen met ons.

Tijdens de rondleiding vertellen we je meer over de gang van zaken op onze Campus. Je kunt de informatie krijgen die je wilt, over kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of natuurlijk alleen over de school. Uiteraard vertellen we ook graag meer over de samenwerking binnen de diverse onderdelen binnen de campus. Onder het kopje ‘informatie’ op deze site vind je de aanmeldprocedure en het aanmeldformulier Kindercampus de Vuurvogel

Voor schooljaar 2018-2019 geldt een wachtlijst/aanname stop. 

Zij-instroomleerlingen

We hanteren, m.b.t. het plaatsen van zij-instroomleerlingen de volgende criteria:

  • Tussentijds instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan gedurende dit schooljaar in principe niet plaatsvinden
  • tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing naar de binnenstad kan eventueel plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep

We verzoeken ouders zich tijdig (uiterlijk 6 maanden voor de 4e verjaardag van uw kind) in te schrijven.  

Wij hebben deze maatregelen in samenspraak met het College van Bestuur van Stichting Opmaat moeten nemen vanwege gebrek aan ruimte.