Kindercampus

In januari 2011 is Kindercampus De Vuurvogel van start gegaan op de huidige locatie. Het bestaande onderwijsteam van basisschool De Vuurvogel heeft toen samen met een nieuw, enthousiast opvangteam van Kinderstad het prachtige pand betrokken.

Wij bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak. Kindercampus De Vuurvogel bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang. Er is een nauwe samenwerking tussen alle onderdelen van de campus; we zijn één team met één visie! Samen zorgen we voor fijne opvang en uitstekend onderwijs voor onze Vuurvogeltjes. 

Bij ons staan de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten centraal. Onze professionals hebben maar 1 doel voor ogen en dat is de beste opvang en het beste onderwijs voor de kinderen verzorgen. Iedere dag een beetje beter dan gisteren! 

Cookie instellingen