Ouderraad

De Ouderraad is een groep ouders die in samenwerking met het team allerlei feesten en activiteiten organiseert. Een actieve, krachtige OR betekent voor de kinderen en de ouders een school waar in samenspraak activiteiten worden georganiseerd en waar het team ondersteund en ontlast wordt, zodat zij zich op hun kerntaak kunnen focussen.

De belangrijkste taken van de Ouderraad zijn:

  • Het mede organiseren van feesten, ouderavonden en activiteiten
  • het maken van een begroting van de vrijwillige bijdrage en het zorgen voor een verantwoordelijke verdeling van de jaarlijkse uitgaven

De Ouderraad zorgt in samenwerking met het team voor de activiteiten en organisatie rondom Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, het kinderfeest en andere activiteiten. Zo zorgt de OR ervoor dat de school wordt versierd voor een bepaald thema, dat de Goedheiligman een schoencadeautje met wat lekkers voor alle leerlingen heeft en een mooi klassencadeau, dat het team de nodige ondersteuning krijgt bij de diverse feesten die zij willen organiseren. Ook plannen en regelen zij het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7. Verder is de Ouderraad betrokken bij de avondvierdaagse en de sporttoernooien. Bij deze evenementen worden de kinderen voorzien van wat drinken en iets lekkers.

De OR zorgt ook voor de inning van de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje. Hiervoor maken zij een begroting en een jaarverslag. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd in het Lopend Vuurtje.

Bent u, na dit te hebben gelezen, enthousiast geworden en wilt u de OR komen versterken? De OR kan uw hulp zeker nog gebruiken. U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij een van de leden.

Ouderbijdrage


De bijdrage voor de activiteiten en het schoolreisje is € 32,00 per leerling. Dat geldt voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. Voor de leerlingen van groep 8, die op kamp gaan, geldt een bijdrage van € 16,00 per kind. De uitgaven die de ouderraad doet, worden door de penningmeester beheerd en 1 keer per jaar verantwoord in een financieel verslag. Wilt u dit verslag inzien dan kunt u mailen naar: vvpenningmeester@gmail.com

Overblijfbijdrage


Omdat we met een continurooster werken vraagt de school een overblijfbijdrage. Overblijfkrachten begeleiden de kinderen bij het spelen en houden toezicht op het plein. Ze krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Wij vragen van alle ouders hier ook een (vrijwillige) bijdrag voor van € 40,00 voor het hele schooljaar. Ook dit bedrag houden we zo laag mogelijk.

Als het u niet lukt om de bijdragen te betalen, is er ook de mogelijk om Stichting Leergeld te vragen u hierbij te helpen. Daarnaast kan de gemeente u ook ondersteunen door een beroep te doen op bijzondere bijstand van de gemeente Tilburg (013-5428811). Wilt u hier gebruik van maken, neem dan (anoniem) contact op met de leerkracht of de directie van school.

Cookie instellingen