aangepaste maatregelen voor de noodopvang

Beste ouder(s), verzorger(s),

Helaas startte het thuiswerken vandaag met een grote storing van MOO waar veel scholen en leerlingen last van hadden. Hopelijk gaat het vanaf nu beter.

Jullie hebben vast in de vakantie meegekregen dat er een mutatie van het virus is opgedoken. Eén die nog besmettelijker is dan de ‘gewone’ variant. Ook zijn er aanwijzingen dat kinderen een rol spelen in het overdragen van het virus. Informatie hierover kun je vinden op de website van de Rijksoverheid. (klik hier).
 
Aanpassing in het beleid
Tot nu toe was het beleid dat kinderen (t/m 12 jaar) met lichte verkoudheidsklachten naar school mochten komen. Deze richtlijn is nu verscherpt. De aanscherping is als volgt:
 
Leerlingen met klachten die passen bij het coronavirus blijven thuis.
 Voor de volledigheid, dat zijn één of meerdere klachten, zoals hieronder:
  • verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • hoesten
  • benauwdheid
  • verhoging (tot 38 graden Celsius)
  • koorts (vanaf 38 graden Celsius)
  • plotseling verlies van reuk, smaak of beide (zonder neusverstopping)
Dit geldt voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 die wij opvangen in de noodopvang op school. Krijgt je kind tijdens de opvang een van bovenstaande klachten dan zullen we bellen en moet je je kind komen ophalen.
 
Noodopvang
Er wordt veel gebruik gemaakt van de noodopvang op school. Ook dit weekend en vandaag kregen we nog veel aanvragen binnen. Daardoor moeten we onze planning steeds aanpassen. We proberen de noodopvang zoveel mogelijk met personeel op te vangen dat geen eigen groep heeft en met stagiaires. Door de grote aantallen kinderen die we opvangen  lukt dat niet altijd en hierdoor kunnen de online lessen onder druk komen te staan.  We verzoeken jullie daarom met klem om zoveel mogelijk zelf opvang te regelen voor je kind(eren). Lukt dat niet dan neem je contact op met school. Mochten er online contactmomenten uitvallen omdat de leerkrachten worden ingezet voor de noodopvang dan hoor je dat uiteraard op tijd.  (Voor meer informatie over de noodopvang verwijs ik naar het nieuwsbericht dat we voor de kerstvakantie hebben geplaatst: ‘sluiting van de scholen per 16 december’.)
 
Tot slot
We hopen dat jullie het ritme met het thuiswerken weer hebben kunnen oppakken. Lukt het niet zoals je graag zou willen dan probeer je het de volgende dag weer opnieuw. Laat de moed niet zakken en wees niet te streng voor jezelf of voor je kind(eren).  Je kunt ook altijd contact opnemen met de leerkracht om samen te kijken wat het beste werkt. Heb je andere vragen of opmerkingen dan kun je me alle werkdagen via de mail bereiken (brigitte.ijpelaar@opmaatgroep.com) 
 
Hartelijke groet, Brigitte IJpelaar
Cookie instellingen