Bericht in je persoonlijke inbox en je mail

Als het goed is heb je zojuist een bericht in je persoonlijke inbox en je mail ontvangen. Voor de zekerheid hier ook nog een keer de inhoud van die brief:

Beste ouder(s), verzorger(s),
 
In deze brief kunnen jullie lezen hoe we het thuisonderwijs vanaf 4 januari gaan inrichten.
 
Ophalen thuiswerkpakketten
Donderdag 17 december kunnen de kinderen tussen 13.00 uur en 14.30 uur de huiswerkpakketten in de klas komen ophalen. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 kunnen vanaf het plein in de klas om hun pakket op te halen. De ouders van de groepen 1 t/m 3 mogen mee het plein op, maar niet in de klas komen. De leerkracht staat klaar om de spullen te overhandigen.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen zelfstandig in de klas de spullen op komen halen. In de tasjes vind je net als de vorige keer een bruikleenovereenkomst met een lijst met de meegegeven materialen. Deze overeenkomst moet samen met de materialen weer worden ingeleverd op de dag dat de school weer opengaat voor regulier onderwijs.
 
Thuisonderwijs
De leerkrachten zullen in de app iedere dag voor 17.00 uur het rooster voor de volgende dag plaatsen.
 
De online contactmomenten doen we weer in Teams. Onderaan deze brief vind je de instructie over het werken in Teams. De kinderen weten wat hun inlog is, mochten ze de inlog vergeten zijn dan kun je de leerkracht vragen dit voor je op te zoeken.  Voor de leerlingen van groep 1 -2 en 3 zal de inlog in het tasje zitten dat je donderdag kunt ophalen. De momenten waarop je kind moet inloggen voor het contactmoment met de juf zijn als volgt:
 
Tijd groep
08.30-09.00 uur Groep 7 & 8  
09.00-09.30 uur Groep 5 & 6  
09.30-10.00 Groep 4 en groep 4 van ¾ combinatie  
     
10.30-11.00 Groep 7 & 8  
11.00-11.30 Groep 5 & 6  
11.30 -12.00 Groep 4 en groep 4 van ¾ combinatie  
     
13.00-14.00 Spreekuur groep 1-2 & 3  
 
Net als vorige periode zullen de leerkrachten instructies opnemen via YouTube. De instructies zijn gericht op taal, rekenen en spelling. Er is iedere dag minimaal 1 en maximaal 3 instructiefilmpjes. Vorige keer hebben we gemerkt dat niet alle leerlingen deze instructies bekijken. Het is erg belangrijk dat alle kinderen deze zien. Door het op een beveiligde YouTube link te zetten kun je de instructie meerdere keren bekijken en zelf het tijdstip kiezen waarop je dit bekijkt.
 
Leerplicht
We verwachten de  leerlingen op de afgesproken tijden online. Als we je kind missen tijdens een of meerdere online momenten dan zullen we contact met je opnemen. Als het contact leggen niet lukt dan zullen we dit moeten doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Die zal  dan een bezoek aan het huisadres inplannen.
 
Laptop
Als je kind thuis niet de beschikking heeft over een laptop om thuis te werken dan kun je een laptop van school lenen. Om dat te regelen neem je voor donderdag 12.00 uur  via mail contact op met de leerkracht van je kind. Let op: de laptop mag alleen aan een ouder worden meegegeven die daarvoor een ‘bruikleenovereenkomst’ moet tekenen. De leerkracht zal je de instructies mailen voor het ophalen van de laptop. Dit ophaalmoment is ook op donderdag tussen 13.00 en 14.30 uur.
 
Noodopvang
De kinderen die naar de noodopvang komen zullen de online contactmomenten met hun leerkracht op school volgen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen ook hun thuiswerk mee naar school. Ze krijgen de gelegenheid om hier tijdens de opvang aan te werken. Tijdens de opvang wordt er door de mensen die de opvang verzorgen geen onderwijs gegeven. Ouders moeten thuis controleren of het thuiswerk op school is gemaakt. De leerlingen van groep 1-2 hoeven hun thuiswerk niet mee naar school te nemen.
 
Ondersteuning
De ondersteuning die Britt en Evelien normaal gesproken op school aan leerlingen geven zullen we nu zoveel mogelijk online of tijdens de noodopvang doen. Omdat Britt en Evelien ook deels de noodopvang verzorgen vallen er een aantal momenten weg. De leerkrachten bekijken welke ondersteuning zij overnemen en  plannen dan aparte online-contactmomenten in. Dit zullen ze zelf met je kind (of jullie) afstemmen.
 
Tot slot
Het zal weer wennen zijn voor iedereen om het thuiswerken goed op te pakken. In het voorjaar hebben we gezien dat we dit samen goed konden. Geef het aan als je problemen hebt zodat we elkaar kunnen helpen. Natuurlijk zal er eens een moment van frustratie zijn en zal het niet altijd lopen zoals we graag willen. Wees dan niet te streng voor jezelf of je kind, maar probeer het de volgende keer weer goed op te pakken. Samen kunnen we dit!
 
Blijf gezond, blijf veilig!
 
Hartelijke groet,
 
Brigitte IJpelaar
 
Cookie instellingen