Coranavirus

Beste ouder / verzorger

 

Het zal je niet ontgaan zijn dat het Coronavirus zich nog steeds wereldwijd verspreidt. Het virus is nu ook  vastgesteld in Nederland. 

Het houdt de gemoederen logischerwijs bezig en we brengen jullie daarom graag op de hoogte  hoe we als Opmaat Groep en specifiek Kindercampus de Vuurvogel, de actuele ontwikkelingen in de gaten houden. Op die manier kunnen jullie je  een beeld vormen van hoe, en op basis waarvan, we handelen bij een eventuele verdere besmetting in Nederland. 

 

Als school onderhouden we nauwe contacten met de GGD en zij onderhouden op hun beurt weer nauwe contacten met het RIVM. Het komt overigens regelmatig voor dat we met de GGD schakelen om advies in te winnen. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met een plotselinge uitbraak van krentenbaard op een school. Andere situaties waarin dit kan gebeuren is een besmetting van bijvoorbeeld rodehond, of sterke toename van bijvoorbeeld hoofdluizen, etc. Ook dan hebben we dus contact met de GGD en volgen we hun adviezen op.

 

De GGD adviseert wat ook door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wordt geadviseerd: Goed handen wassen, hoesten en niezen in de elleboogholte i.p.v. in de hand en papieren zakdoekjes gebruiken. Beide organisaties hebben een eigen website waarop zij communiceren over veel gestelde vragen, (FAQ) of adviezen om besmettingen te signaleren en te voorkomen. 

 

 

                        RIVM:

                        https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

 

                        GGD hart van Brabant: 

                        https://www.ggdhvb.nl/nieuws/2020/01/Ik-heb-een-vraag-over-het-coronavirus

 

 

Mochten we vanuit deze organisaties adviezen ontvangen om maatregelen te nemen dan houden we jullie daar natuurlijk van op de hoogte. Voor de Opmaat Groep  zijn de adviezen van deze organisaties leidend. We hebben met het team van de Vuurvogel besloten om de komende periode de kinderen wel bij de deur te verwelkomen, maar geen hand te geven. Ook zullen we volgende week aandacht besteden aan hoe we goed handen wassen en hoe je moet niezen en hoesten. Bespreek dit voor maandag vast met je kind(eren). 

 

Mocht  je zelf vragen hebben, dan kun je ook altijd zelf contact opnemen met bovenstaande organisaties. Mocht je je  zorgen maken om je eigen gezondheid (griepverschijnselen), of de gezondheid van je kind(eren) dan kun je het beste contact opnemen met uw huisarts. 

 

Hopende jullie  voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van Kindercampus de Vuurvogel

 

Brigitte IJpelaar

Cookie instellingen