Hoe verliep de 'eerste' schooldag?

 

Beste ouders, verzorgers,
 
Vandaag was de eerste dag dat de kinderen weer allemaal op school kwamen. Heel erg fijn. Wij zijn blij dat we de klassen weer compleet zijn en we hopen dat jullie kind(eren) dit ook vinden.
De eerste dag is met de nieuwe afspraken en regels bijna helemaal goed verlopen. Om het de rest van de weken helemaal goed te laten verlopen vragen we nog aandacht voor het volgende.
 
Brengen
Het brengen verliep vanmorgen rustig, maar niet alle kinderen kwamen op de juiste tijd. Kijk nog eens goed in de brief in welke groep de klas van je kind is ingedeeld en welke afspraken gelden. We wijken niet van de tijden en afspraken af. 
 
We gaan ervan uit dat leerlingen vanaf groep 6 zelfstandig naar school en naar huis kunnen gaan.
 
Net als vorige weken zet je je kind af voor school of bij de klasdeur. Ga niet in gesprek met de leerkracht of andere ouders op het plein.
 
Halen
Het halen is meestal wat drukker omdat alle kinderen dan tegelijk uit school komen. Extra belangrijk dus om de afspraken dan goed na te leven. We willen nogmaals benadrukken dat je na het ophalen meteen weer het plein verlaat, zodat je ruimte maakt voor de volgende groep ouders die hun kind(eren) komen halen.
 
BSO
De kinderen die vanuit school naar de BSO gaan worden om 14.45 uur opgehaald. Ze wachten allemaal in de klas bij de leerkracht en een medewerker van school zal hen om 14.45 naar buiten brengen. Voor de  kinderen die op de Vuurvogel naar de BSO gaan is het net als anders. 
 
Auto
Kom je met de auto dan mag je deze niet op de stoep voor school zetten om je kind naar de klas te brengen.
 
Geef bovenstaande afspraken ook door aan opa-oma-oppas etc als die je kind(eren) komen halen.Beste ouders, verzorgers,
 

 
 

Cookie instellingen