Save the date! Informatie avond 3 september 2024

Beste ouders/verzorgers,

We nodigen jullie graag uit voor een informatie avond op de Vuurvogel op dinsdag 3 september van 19:30  tot 21:30. De avond zal in het teken staan van de KANJER methode die we op de Vuurvogel gebruiken voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen van groep1 t/m 8. De avond wordt verzorgd door een trainer vanuit KANJER. Ook is het kennismaken met de leerkracht in de nieuwe groep van uw kind onderdeel van de avond.

Alvast kort wat meer informatie

De KANJER training gaat uit van de volgende regels:
KANJER heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. En gaat uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode die heel waardevol is voor het individuele kind, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat.
 
Het afgelopen schooljaar heeft team van de Vuurvogel tijdens drie studiedagen training gevolgd. En zijn we in alle groepen gestart met lessen en de bijbehorende oefeningen, wellicht heb je er thuis al wat over gehoord!
 
We passen de KANJER regels toe binnen de hele school, in alle groepen maar ook tijdens de vieringen en het overblijven. We willen daarom jullie als ouders en verzorgers hier graag ook bij betrekken. Zodat jullie als ouders en verzorgers ook bekend bent met de werkwijze van de school en hoe je daar thuis ook mee om kunt gaan.

Hopelijk tot dan en hartelijke groet,
Sanne Diekhorst
Directeur de Vuurvogel
Cookie instellingen