Staking 30 & 31 januari

                                                                                                         
 
Betreft: landelijke onderwijsstaking op 30 & 31 januari 2020
 
Beste ouder(s), verzorger(s),
 
Onlangs is door de onderwijsvakbonden opgeroepen om op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020 te gaan staken. In deze brief willen wij u hierover nader informeren.  
Iedere werknemer in Nederland heeft het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De oproep voor 30 en 31 januari is echter niet een op de werkgever gerichte, maar een politieke actie. Vakbonden en werknemers hanteren in dit geval het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.
 
Ondanks de recent afgesloten CAO waarin geld is vrijgemaakt voor een beter salaris van de leerkracht, loopt de werkdruk verder op en staat de kwaliteit van het onderwijs door het lerarentekort onder druk. Er zijn structurele oplossingen nodig om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Alleen zo kan het beroep weer aantrekkelijk worden gemaakt voor nieuwe leerkrachten, kan de klassengrootte worden beperkt, kan de loonkloof met middelbaar en hoger onderwijs worden gedicht, de werkdruk worden aangepakt en voldoende ondersteunend personeel worden ingezet. Zo lang die oplossingen er niet zijn, blijven wij structureel actievoeren. Wij zijn trots op ons vak en vinden dat alle kinderen de aandacht en kansen moeten krijgen die ze verdienen, nu èn in de toekomst. 
 
De scholen binnen de stichting Opmaat Groep kiezen zelf in welke mate zij invulling geven aan de staking en of ze dus wel of niet dichtgaan op 30 en 31 januari.  Op 30 januari begint vanaf 13.00 uur in het Leijpark een gezamenlijke manifestatie van alle besturen van de basisscholen in Tilburg en omstreken. Daarna lopen we samen naar het Willem II stadion. U bent van harte uitgenodigd om ons op onze route van het Leijpark naar het Willem II stadion te ondersteunen.
 
Wat houdt dit in voor u en uw kind(eren)?
De school is in ieder geval op 30 januari vanaf 12.00 uur geheel gesloten en uw kind(eren) kan/kunnen deze middag niet naar school. 
 
In de loop van volgende week hoort u of Kindercampus de Vuurvogel  naast 30 januari (middag) óók dicht gaat op 30 januari (ochtend) en/of op 31 januari. 
 
Wij vragen uw begrip voor de actie. 
 
Vriendelijke groet, 
Het team van Kindercampus de Vuurvogel
Cookie instellingen