Studiedag 20-02-20

Op 20 februari heeft het team van de Vuurvogel een studiedag. We krijgen begeleiding op het werken in leerteams. We gaan inventariseren tegen welke knelpunten we aanlopen en  we verkennen mogelijke oplossingen en de aanpak hiervan.
We gaan ons verdiepen in de theorie van actieonderzoek lessonstudy. Na de verdieping in de theorie oefenen we met het dooorlopen van de cyclus van het actieonderzoek (probleemanalyse-inhoudelijke verdieping-interventie-evaluatie) en we leggen de focus op het formuleren van een probleemstelling. 
In de middag staat er werktijd in de leerteams gepland zodat we de opgedane theoretische kennis verder kunnen gaan toepassen. 

Alle kinderen zijn tijdens de studiedag vrij. We wensen jullie een heel fijne dag! 
Cookie instellingen