toestemmingsformulier beeldmateriaal

Beste ouder,

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s)
zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. 

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. 

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeks- of onderwijsdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een stagiaire op te nemen, of bij de toepassing van beeldbegeleiding, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op de toestemmingsverklaring vermeld staat, nemen we contact met u op. 

Met deze toestemmingsverklaring vragen we u aan te geven waarvoor onze school beeldmateriaal van uw zoon/dochter mag gebruiken. Je vindt de toestemmingsverklaring door hier te klikken. 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.

Wij verzoeken u om dit formulier voor ieder kind apart in te vullen, zodat we klassenoverzichten kunnen delen met de betreffende leerkrachten.

Met vriendelijke groet, het team van de Vuurvogel. 
Cookie instellingen