update 15 april

Beste ouders, verzorgers,
 
Wie had 6 weken geleden kunnen voorzien hoe we de afgelopen weken zouden invullen. Thuiswerken, thuis blijven, je familie en vrienden niet (of veel minder) zien, 1,5 meter afstand houden, je kinderen onderwijs geven….
 
Het is een hectische periode geweest, we hebben allemaal moeten wennen en  we zijn enorm flexibel geweest. Het is niet makkelijk geweest. We zijn ongerust, onzeker over de toekomst, bezorgd over de mensen van wie we houden. Heel veel emoties die we de afgelopen weken in meer of mindere mate allemaal wel kunnen herkennen. 
 
Het team van de Vuurvogel is blij dat we deze weken contact hebben gehad met al onze kinderen. In de media kon je lezen dat er kinderen ‘onvindbaar’ waren. Dat gold gelukkig niet voor ons. Alle kinderen hebben we tijdens onze online-momenten gezien.  We hebben opvang  kunnen bieden aan de kinderen van ouders die dat nodig hadden. We hebben gezien dat de kinderen (met jullie hulp) goed bezig zijn geweest met hun ‘huis’werk. We begrijpen maar al te goed wat dat van jullie heeft gevraagd. En we willen jullie onze complimenten geven over jullie inzet. Supergoed gedaan. Ook jullie hebben deze vakantie meer dan verdiend!
 
Volgende week horen we tijdens de persconferentie of de scholen na de meivakantie open gaan. We hebben op school al nagedacht over de verschillende scenario’s, maar concrete plannen kunnen we pas maken als we zekerheid hebben. Uiteraard houden we jullie ook op de hoogte over de situatie na de meivakantie. Op 4 mei hebben we een studiedag, die dag gaan we gebruiken om ons voor te bereiden op de periode na 5 mei. 
 
Geniet van jullie welverdiende vakantie, wees weer fijn ouder(s) en kind ipv leerkracht en kind. Geniet van elkaar, zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Blijf gezond!
 
Tot 6 mei!
 
Namens het team van de Vuurvogel, Brigitte
 
Hieronder een bericht  over de ‘ouder-telefoon’. 
 
Persbericht 
Hulplijn biedt ouders luisterend oor, steun en tips 
Platform OuderWijzer lanceert de OuderWijzerTelefoon 
Het thuisblijven in verband met de coronacrisis is voor veel mensen moeilijk. Het geeft een andere dynamiek en mogelijk spanningen in het gezin. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de normale gesprekken die men nodig heeft met anderen even niet echt plaatsvinden. Kinderen, ouderen en eenzame mensen maken massaal gebruik van telefoonlijnen die voor hen zijn opgezet. Maar waar kunnen ouders terecht met hun vragen? 
We weten dat een positieve beleving van het ouderschap een belangrijke beschermende factor is voor de balans in een gezin en voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. We zien in de coronacrisis de noodzaak voor ouders om ondersteuning te kunnen krijgen, om hulp te krijgen als ze ergens over twijfelen of onzeker zijn. Veel ouders zoeken inspiratie of gewoon een luisterend oor, ondersteuning en begrip. Daarom start OuderWijzer nu met de OuderWijzerTelefoon. 
Hoe werkt de OuderWijzerTelefoon? 
Iedereen die even wil sparren, stoom af wil blazen of vragen heeft over zijn of haar ouderschap en / of de opvoeding van zijn of haar kind, mag bellen naar de OuderWijzerTelefoon via 085 130 39 59. Het doel van de OuderWijzerTelefoon is ouders een luisterend oor bieden en hen te steunen in hun rol als ouder. . De ruim 70 telefonisten hebben vaak jarenlange ervaring in het werken met ouders en kinderen en werken in kleine zelfsturende teams, die zorgen dat op ieder moment dat de hulplijn geopend is, er een enthousiaste, deskundige en hulpvaardige persoon klaar zit. 
De openingstijden van de OuderWijzerTelefoon zijn op weekdagen van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00 uur, maar ook ’s avonds van 19:00 tot 21:00 uur. In weekenden is de hulplijn voor ouders geopend tussen 14:00 en 17:00 uur. 
Wie maken de OuderWijzerTelefoon mogeliijk? 
OuderWijzerTelefoon is een initiatief van het Platform OuderWijzer. Dit is een bondgenootschap, waarin het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Sardes (Alles Is Gezondheid), Stichting Het Vergeten Kind en nog vele anderen samenwerken. De bondgenoten geloven dat investeren in aandacht voor ouderschap en opvoeden resulteert in een gezondere, veerkrachtige nieuwe generatie. Lees meer op https://www.ouderwijzer.nl/onze-visie en bekijk daar welke bondgenoten zich in onze beweging al verenigd hebben. 
Noot voor redactie: 
Voor meer informatie en interviews, bel of mail Rob Beltman (rob@ouderwijzer.nl | 06 2424 5385
 
Cookie instellingen