Update 7 april

Beste ouders, verzorgers,
 
De afgelopen periode hebben een aantal kinderen gebruik gemaakt van de noodopvang op school. 
Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de noodpvang tijdens de aankomende feestdagen:
 
Goede Vrijdag – aankomende vrijdag 10 april.
 De Vuurvogel is deze dag gewoon open. Onze leerlingen uit groep 1-2 zouden deze dag vrij zijn. Maar alle leerlingen waarvan ouders in vitale functies werken worden ook op deze dag opgevangen door het team van OBS De Vuurvogel. Aanvragen voor deze dag heb je reeds gedaan of kun je doen per email bij Suzanne: suzanne.debar@opmaatgroep.com
 
Tweede paasdag – maandag 13 april.
Op tweede paasdag is OBS De Vuurvogel gesloten. Kinderopvanglocaties uit Tilburg zorgen deze dag voor noodopvang. De opvang vindt plaats op de locaties Aan de Waterkant (Sterre Kinderopvang) en Huibeven (Kinderstad Tilburg). Wil je jouw kind(eren) hiervoor aanmelden dan kan dat door een mail te sturen aan planning@sbkinderopvang.nl. Graag hierin vermelden voor welk(e) kind(eren) je opvang wilt afnemen en van welke locatie jullie normaal gesproken gebruik maken. Indien je nog niet eerder gebruik gemaakt hebt van kinderopvang, geef je dat duidelijk aan in de email. 
 
Meivakantie - maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei
Op dit moment zijn wij in overleg met schoolbesturen en gemeenten om te praten over de noodopvang tijdens deze vakantie. Zodra hierover meer duidelijk is, informeren wij jullie.


Páskar | Menntaskólinn á Akureyri
Cookie instellingen