Aanmelden

Als je je zoon of dochter wil inschrijven op onze basisschool dan gaat daar altijd een persoonlijke rondleiding aan vooraf. We vinden het belangrijk dat je een bewuste keuze maakt voor ons onderwijs. Met het inschrijven op de Vuurvogel ga je akkoord met de regels die wij op school hanteren en we verwachten van ouders dat zij deze naleven en deze ook naar hun kinderen  uitdragen. Samen zorgen we zo voor een prettige omgeving. 
 
Tijdens de rondleiding vertellen we je over onze visie op leren en onze pedagogische visie. Uiteraard vertellen we ook graag meer over de samenwerking binnen de diverse onderdelen van onze Kindercampus, zoals de Zwaluwgroep. 

Aanmelden kan via deze link:  aanmeldformulier Kindercampus de Vuurvogel


Zij-instroomleerlingen
We hanteren, m.b.t. het plaatsen van zij-instroomleerlingen de volgende criteria:

  • Tussentijds instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan gedurende dit schooljaar in principe niet plaatsvinden
  • tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing naar de binnenstad kan eventueel plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep

We verzoeken ouders zich tijdig (rond de 3e verjaardag van hun zoon/dochter) in te schrijven voor school.  
Wij hebben deze maatregelen in samenspraak met het College van Bestuur van Stichting Opmaat moeten nemen vanwege gebrek aan ruimte.

Cookie instellingen